TenisRekreant
 Kontakt
TenisRekreant
 
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Udalosti
 Novinky
Count Point Rekreant 2020

4.Turnaj v tomto roku a prvý antukový sa uskutoční 5.9.2020 v Malackách.


Prvý zahraničný turnaj

Druhý turnaj v tomto roku sa bude konať v Břeclavi. Prvý krát v histórii TenisRekreantu sa bude konať turnaj mimo územia SR. Tento turnaj nahrádza NTC Rekreant, preto sa budú obhajovať body z roku 2018.


Open Space Rekreant 2020

Prvým turnajom v roku 2020 bude Open Space Rekreant, ktorý sa uskutoční v Bratislave na Draždiaku. Tento rok budeme chcieť zopakovať minimálne, taký istý počet turnajov ako v minulom roku alebo sa ich aj pokúsiť navýšiť. Všetkým ďakujeme za dôveru :)

 Anketa
Ktorý je Váš najobľúbenejší turnajový povrch?

antuka
26%

tvrdý povrch- rýchlejší
31%

tvrdý povrch- pomalší
36%

tráva
6%

Pravidlá a bodovanie turnajov

Pravidlá:
1. Základné pravidlo: Na turnaje pod hlavičkou TenisRekreant sa môže prihlásiť iba hráč, ktorý spÍňa všeobecnú hernú úroveň okruhu, to znamená, že nevyčnieva herne 2-3 levely vyššie ako ostatní hráči, ktorí sú prihlásení alebo sa zúčastňujú pravidelne na okruhu. Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovať hráča po konzultácii s ostatnými organizátormi.

2. Na turnaje pod hlavičkou TenisRekreant sa môže prihlásiť iba hráč, ktorý nebol registrovaný do 18r. veku na Slovenskom tenisovom zväze, ani v inom národnom tenisovom zväze. 

3. Nie je tenisový tréner.


4. Nie je v rebríčku ATA tennis ( tzv. ATA séria ) zverejnenom na www.atatennis.sk  umiestnený do 30. miesta tohto rebríčka ku dňu konania sa aktuálneho turnaja organizovaného tenisrekreant.

5. Organizátor má právo na ním organizovanom turnaji udeliť 2 ( dvom )  hráčom tzv. divokú kartu ( wildcard ), hráči ale musia dosahovať adekvátnu úroveň okruhu. Avšak s divokou kartou ( wildcard ) musí súhlasiť väčšina organizátorov TenisRekreant.

6. Hráč je povinný si pozrieť pred turnajom žreb, či bol akceptovaný a či je v lose. Ak tak neučiní a dostaví sa na turnaj tak nebude akceptovaný, keďže nebol v žrebe.

7. Hráč, ktorý sa odhlási z turnaja po žrebe nemá nárok na vrátenie plného štartovného, pretože organizátor už má zaplatené všetky poplatky spojené s turnajom. Výnimkou je zdravotný stav hráča, pokiaľ ochorie, tak mu bude vrátené polovičné štartovné.

8. Pokiaľ sa nestihne dohrať turnaj v daný deň, tak dáva organizátor právo hráčom si dohodnúť náhradný termín, avšak najneskôr do 1 týždňa od konania sa turnaja. Ak sa hráči nedohodnú na spoločnom termíne, tak termín určí organizátor.

9. Záverečným turnajom okruhu TenisRekreant bude Masters Turnaj, ktorého sa zúčastní 8 najlepších hráčov rebríčka. Avšak každý hráč musí absolvovať minimálne polovicu turnajov na okruhu.( to jest 6 a viac turnajov z 11 )


Bodovanie:

Špeciálne pre Masters:
Víťaz-240 Finalista-160 3.miesto-110 4.miesto-100 5.miesto-90 6.miesto-80 7.miesto-70 8.miesto-60


 
Víťaz turnajaFinalistaSemifináleŠtvrťfináleosemfinálešesťnásťfináleVíťaz útechyFinalista útechySemifinále
120805540272019105