TenisRekreant
 Kontakt
TenisRekreant
 
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Udalosti
 Novinky
Count Point Rekreant 2020

4.Turnaj v tomto roku a prvý antukový sa uskutoční 5.9.2020 v Malackách.


Prvý zahraničný turnaj

Druhý turnaj v tomto roku sa bude konať v Břeclavi. Prvý krát v histórii TenisRekreantu sa bude konať turnaj mimo územia SR. Tento turnaj nahrádza NTC Rekreant, preto sa budú obhajovať body z roku 2018.


Open Space Rekreant 2020

Prvým turnajom v roku 2020 bude Open Space Rekreant, ktorý sa uskutoční v Bratislave na Draždiaku. Tento rok budeme chcieť zopakovať minimálne, taký istý počet turnajov ako v minulom roku alebo sa ich aj pokúsiť navýšiť. Všetkým ďakujeme za dôveru :)

 Anketa
Ktorý je Váš najobľúbenejší turnajový povrch?

antuka
26%

tvrdý povrch- rýchlejší
31%

tvrdý povrch- pomalší
36%

tráva
6%

Count Point Rekreant 2020

Count Point Rekreant 2020

Turnaj sa plánuje odohrať v Malackách na troch antukových dvorcoch TK Strojára Malacky. Areál je situovaný do prírodného prostredia areálu Zámockého parku.

Na turnaji sa bude hrať hlavný pavúk + útechový pavúk. Turnaj je zároveň štvrtým tohtoročným na rekreačnom tenisovom okruhu TenisRekreant ( www.tenisrekreant.sk), pričom vítaní sú všetci rekreační hráči bez rozdielu veku a pohlavia.

Dátum:         05. 09. 2020 (sobota)- 06.09.2020 (nedeľa)

Začiatok:      07.00 hod         Koniec:          22:00 hod.

Miesto:         Malacky, Zámocká 12 (3 antukové kurty v Zámockom parku)

Štartovné:    25,- EUR prihlásenie bude umožnené až po zaplatení štartovného na bankový účet:  SK64 5600 0000 0033 4573 7001 , prihlásenie sa na turnaj  bez zaplatenia štartovného do termínu prihásenia je možné iba po predchádzajúcej dohode s organizátorom, pričom v prípade akceptácie takéhoto hráča je štartovné na mieste v deň konania sa turnaja stanovené na 30, - EUR

Prihlasovanie : Cez portál ZasportujSiOpen  /www.zasportujsiopen.sk/

Deadline na prihlasovanie :    streda 02.09.2020 do 24.00hod

Akceptácia : Akceptácia hráčov bude zverejnená po uzávierke prihlášok na stránke www.tenisrekreant.sk .

Žrebovanie : štvrtok 03.09.2020 na kurtoch TK Strojár Malacky

Prezentácia: od 6:45 h, individuálne podľa časového harmonogramu, najneskôr však 10 minút pred začiatkom svojho zápasu 

Organizátor:     TenisRekreant

Kontaktné osoby:

Radovan Kamenský, kontakt: 0905 581 512, mail: tenisrekreant@gmail.com

Martin Horvát, kontakt 0917 322 864,  mail: tenisrekreant@gmail.com

Systém hry: hlavný a aj útechový pavúk sa budú hrať na 2 víťazné sety (3. set supertiebreak do 10). V útechovom pavúku sa zároveň bude hrať systémom NoAd.

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy systému hry. Každý hráč má však garantované odohratie min.dvoch zápasov.

Lopty : Wilson US Open

Obed +pitný režim: zabezpečené

Kapacita turnaja:   24 hráčov

Turnaj je určený pre bežných rekreačných hráčov, ktorí neboli do 18r. registrovaní STZ, ani iným tenisovým zväzom  Organizátor si však v rámci pravidiel okruhu TenisRekreant vyhradzuje právo udeliť divokú kartu dvom hráčom, ktorí výkonnostne zodpovedajú turnajovej úrovni.

Prihláseným hráčom, ktorí zaplatili štartovné a neboli by z kapacitných dôvodov akceptovaní, bude štartovné hneď po zverejnení akceptácie na turnaj vrátené.

Pre víťaza turnaja, víťaza útechového pavúka, finalistov oboch pavúkov a semifinalistov hlavného pavúka sú pripravené turnajové trofeje.